سنتورهاي حرفه‌اي را از ما بخواهيد.

||  خانه   ||  گالري  ||  سنتور  ||  زندگينامه  ||  موسيقي  ||  كتاب  ||  تقديرنامه‌ها  ||  مقالات  ||  پيشكسوتان  ||  تماس  ||

علي غفاري || alighaffari1342@yahoo.com || تماس: 02144824175  || همراه: 09124454090